PHOTO GALLERY
blue line


JCh.Hr. NOX-POLI NAVARO
03.05.2008.
02.05.2008.
03.05.2008.
2008.
2008.
2008.

For more photos click this link


Ch.Hr. NOX-POLI SHARON
For more photos click this link


JCh.Hr. PUPAZZO DI NEVE DI CASA KALY
21.01.2008.
21.01.2008.
21.01.2008.
2007.
2007.
2007.

For more photos click this link


JCh.Hr, Ch.Hr. AMOR
21.01.2008.
21.01.2008.
21.01.2008.
2007.
2007.
2007.

NOX-POLI DORA
2007.
2007.
2007.

JCh.Hr, Ch.Hr. ASTRA
astra novi marof 2001-BOB
astra february '01
astra&nikolina zupanja

RAINBOW BRIDGE

Int.Ch, JCh.Hr, Ch.Hr. BONY 07.05.1997. - 05.11.2009.
bony 10.06.2001.
bony 10.06.2001.
bony top ten HKS
JCh.Hr. JOLLY-DOLLY ESKIMO - "BELLA" 11.08.1995. - 01.11.2002.
bella 07.06.2001.
bella 10.06.2001.
bella 10.06.2001.blue line

© 2000 by NOX-POLI
Design by Franjo Kovačev